Rozwód kościelny - Zawiercie

Rozwód kościelny bywa tematem tabu. „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” to znana biblijna sentencja, którą prawdopodobnie wyrecytuje każda para małżeńska. Czym zatem naprawdę jest rozwód kościelny i jakie są przesłanki aby go uzyskać?

Nazwa „rozwód kościelny” jest w zasadzie terminem potocznym, a sama procedura, zgodnie z prawem kanonicznym dotyczyć będzie stwierdzenia nieważności zawarcia związku małżeńskiego. Podobnie jak w prawie cywilnym, muszą wystąpić określone przesłanki, które umożliwią unieważnienie. Takimi czynnikami będą przeszkody zrywające, opisywane przez kanony Kodeksu Kanonicznego 1083 – 1094. Zaliczymy do nich m.in. wiek młodociany, impotencję, istniejący węzeł małżeński, różność religii, czy święcenia. Czynnikami takimi będą także pokrewieństwo czy powinowactwo. Braki w zgodzie małżeńskiej, określone w kanonach 1095 – 1107 także dają możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa. Tutaj zaliczymy: przymus i bojaźń, zawieranie małżeństwa pod przymusem czy umyślne wprowadzanie w błąd. Przyczyną kanonicznej nieważności małżeństwa mogą być także braki dotyczące formy kanonicznej, co w szczególności dotyczy kapłana asystującego i posiadanego przez niego upoważnienia.

Interesuje Cię rozwód kościelny w Zawierciu? Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.