Prawo ubezpieczeń społecznych

  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach o:
  • przyznanie prawa do emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych (tzw. szkodliwych),
  • przyznanie prawa do emerytury,
  • przyznanie prawa do renty,
  • przyznanie zasiłku chorobowego,
  • ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.