Prawo karne

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym,
  • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków,
  • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
  • zawieszenia wykonania kary,
  • odroczenia wykonania kar,
  • wydanie wyroku łącznego,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,
  • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem,