Prawo pracy

  • dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • przywrócenie do pracy,
  • dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • wydanie i sprostowania świadectwa pracy,
  • ustalenie wypadku przy pracy