Prawo administracyjne

  • reprezentowanie w sprawach administracyjnych przed urzędami i Sądami,
  • sporządzanie odwołań od decyzji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do organów administracji publicznej,
  • sporządzanie skarg i wniosków do Sądów i organów administracyjnych,