Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisję,
 • szkody górnicze,
 • służebności przesyłu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • dział spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • zachowek