Prawo kanoniczne

 • Pełna pomoc prawna z zakresu tzw. rozwodu kościelnego 
 • sporządzenie skargi powodowej 
 • sporządzenie rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
 • sporządzenie odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową
 • pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego
 • sporządzenie uwag strony po publikacji akt sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku
 • sporządzenie prośby o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych