Prawo gospodarcze

  • Sądowe dochodzenie roszczeń od podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,
  • uczestniczenie w negocjacjach i rokowaniach,
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych